Nakupování · 10.3.2021

Kalkulačka čisté mzdy

Když člověk nastupuje do nového zaměstnání, obvykle se dozví něco o svém pracovním zařazení a pracovních povinnostech, je mu sdělena pracovní doba a výše platu či mzdy. Plat bývá zpravidla uváděn jako měsíční položka, mzda bývá hodinová a úkolová. Jenomže z těchto informací zaměstnanec předem neví, kolik korun vlastně dostane o výplatě na ruku, což je pro něj ale ze všeho nejdůležitější. Potřebuje vědět, zda mu bude příjem stačit na bydlení, živobytí a další náklady a výdaje, které s životem samotným souvisí.

Pokud nechcete čekat až na výplatní termín, můžete k výpočtu svého čistého příjmu využít kalkulačku čisté mzdy, což je nástroj, který vám jednoduše a rychle pomůže zjistit, kolik peněz vám zbude po srážce všech nezbytných odvodů.

women-1209678_1280

Prozatím nevíme jak dlouho, ale rozhodně se od roku 2021 vypočítává čistý příjem opětovně z hrubé mzdy, a nikoliv ze mzdy superhrubé, jako v uplynulých letech. Jen pro orientaci – názvem superhrubá mzda se označuje součet hrubé mzdy a nákladů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance, a to ve výši 34 %.

Ale vraťme se k hrubé mzdě. Z té je nejprve odečtena záloha na daň z příjmu ve výši 15 %. Každý zaměstnanec má však nárok na jisté zákonné slevy na dani, takže ty se sečtou a od již vypočtené daně se odpočítají. A tak vznikne skutečná záloha na daň z příjmu, kterou zaměstnavatel ze mzdy za daný měsíc srazí a odvede finančnímu úřadu. K základním slevám na dani patří:

  • sleva na poplatníka

  • sleva na vyživovaného manžela/manželku, pokud nedosahují ročního příjmu 60 tisíc korun a sleva na manžela/manželku, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P

  • daňová zvýhodnění (bonusy) na děti

  • sleva na invaliditu

  • sleva pro studenta

laptop-2838921_1280

Slevy jsou zpravidla odečítány měsíčně v odpovídající poměrné části. Podmínkou pro získání těchto slev na dani je podepsání tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“.

Další srážkou z hrubé mzdy jsou měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Zbývající sumu nazýváme čistou mzdou. Avšak ani ta nemusí být konečnou částkou k vyplacení. Je možné, že zaměstnanec hradí sám některé další pravidelné platby – spoření, alimentační povinnost k dětem, splátku úvěru, pojištění, anebo třeba exekuční srážky.

Když tyto hodnoty zapíšete do kalkulačky čisté mzdy, sama vám váš skutečný čistý příjem vypočítá.