Nezařazené · 2.5.2023

Půvab domácí knihovny a péče o knihy

Knihovna je domovem pro knihy. Ať už jste náruživí čtenáři, nebo se zabýváte sbírkou raritních knižních kousků, každá kniha si zaslouží slušné zacházení, péči, a především své místo. Knihovna v pokoji může udávat i směr vašeho stylu bydlení. Může být vyjímající se dominantou interiéru.

knížky
 
Jak zařídit efektivně knihovnu?
 
Především volit odolný, stabilní a adekvátní materiál. Vzhledem k tomu, že výběr je tak rozsáhlý, je třeba vědět, že mezi nejčastěji volený materiál patří dřevo či dřevotříska. Možností je rovněž knihovna s policemi ze skla. Proč rovněž nezkusit plast? Zkrátka záleží na každém, co jeho oku lahodí a designově bude ladit s daným interiérem. Prioritou je, aby skutečně police udržely váhu knih.
 
Podstatné je rovněž uvážení v rámci umístění knihovny. Z logického hlediska není ideální vystavení knihovny přímému intenzivnímu slunečnímu světlu, knihy by rychleji vybledly. Adekvátní je suché, chladnější a stinné místo.

police

Uspořádání – rovnání knih
 
Přeci jen – knihovna není jen na okrasu, ale měla by i sloužit. Rovněž je se třeba zaměřit v rámci adekvátního uskupení knih. Vždy se lépe orientuje a hledá tam, kde vládne systém a pořádek. Však i na pohled poté knihovna působí mnohem estetičtějším dojmem. Ideální je zvolit uspořádání knih,  a držet se jedné dané struktury. Vaše knihovna se tak může pyšnit nabídkou knih řazených dle tématického okruhu, dle námětu či nejčastěji volený systém, jenž je dle autora. A pro detailisty řazení jako v knihovně – nejen dle autora, ale i na základě dodržení abecedního pořádku. 

barvené knihy
 
Péče o knihovnu a zejména o knihy
 
V rámci knihovny je postačující pravidelné otírání prachu, což platí rovněž i u knih. Knihy však si zaslouží adekvátní zacházení a opatrování. Samozřejmostí by mělo být ukládání rozečtených knih mimo dosah vody, předejití navlhnutí. Ideálním místem pro čtení není rozhodně koupelna, ale ani kuchyň. Knihám škodí nadměrné působení slunečního světla. Vždy je dobré tento fakt mít na paměti a ukládat knihy na stinné místo.
V knihovně je vhodnou variantou dávání knih na bok, a to hřbetem směrem ven z knihovny.