Ekonomika · 15.5.2021

Život v mobilní dřevostavbě v ionizovaném prostředí

Jak souvisí deionizace s kvalitou našeho života

Automobilový provoz, smog, průmyslové zplodiny, elektrosmog – to jsou nejčastější vlivy, proč dochází hlavně ve městech k progresi tzv. kladných iontů, jinými slovy k procesu deionizace.

Deionizace je opakem ionizace a přispívá k urychlení degenerace buněčných tkání živých organismů. Urychluje naše stárnutí, odebírá energii a životní sílu, mění entuziasmus a pozitivní myšlení na destrukci, apatii, agresivitu, podporuje vznik depresí, nespavosti a dalších civilizačních problémů.

ředkvičky ze zahrady

Ovšem města nejsou jediným zdrojem procesu deionizace, ta probíhá i v blízkosti silnic a dálnic. Spalovací motory svou činností vytváří nejen zplodiny, ale i kladné ionty a nezabrání tomu ani nejvýkonnější katalyzátor. Elektromobily zas tvoří ve svém okolí elektrosmog, tedy jev velmi podobný. Pokud projede kolem vás několik aut za den, nic podstatného se nestane, ale žijete-li v blízkosti frekventované silnice, nebo se na takových silnicích s hustým provozem pohybujete příliš mnoho hodin denně, je to něco jiného.

zahradní stůl

Ionizovaný vzduch naopak prodlužuje život, to je známo již dlouho, a ten je nejlepší v blízkosti řek a potoků, jezer a přehrad, v prostředí lesa a travnatých luk. Ionizace je zvláště silná za deště a především po bouřce.

Toto je jeden z důvodů, proč bydlet mimo velké aglomerace, na venkově, kde je více klidu a také přirozených záporných iontů. Jednou z možností, jak to udělat, je mobilní dřevostavba Lavarohouse.cz, v současné době jde o objekty vhodné k celoročnímu bydlení, plně zateplené, s možností vytápění dřevem a dalších úspor financí s vlastní studnou, fotovoltaikou či solárními kolektory na ohřev vody. Kromě toho je velkým plus vlastní zahrádka a pěstování zeleniny či ovoce a samozřejmě absence stresových faktorů, jaké jsou ve městech zcela běžné a na denním pořádku.