Nezařazené · 2.9.2017

Nezaměstnanost klesá

Nezaměstnanost v České republice klesá. V žádné jiné zemi EU není tak nízká nezaměstnanost jako u nás. Je pravda, že to se bohužel nedá zdaleka říct o platech, ale znamená to hodně a ve výhodě jsou především zaměstnanci. Lidí je málo, a to jak kvalifikovaných, tak nekvalifikovaných, kteří jsou zapotřebí například pro dělnické profese.

týmová práce

Co to konkrétně znamená?

  • Zaměstnavatelé už si nemohou dovolit říct „když se Vám to nelíbí, jděte, na Vaše místo čeká sto dalších“.
  • Zaměstnavatelé musí akceptovat více než kdy jindy finanční požadavky zaměstnanců.
  • Zaměstnavatelé o nové lidi musí bojovat, a to například prostřednictvím různých bonusů a výhod jako jsou stravenky, placená dovolená, placená nemocenská tzv. sick days a celou řadu dalších. Velmi oblíbené jsou například různé firemní akce.

dělníci

Firemní akce jsou in

Firemní akcej sou v posledních letech velmi oblíbené. Některé jsou určeny jako teambuilding, některé jsou zaměřeny zážitkově. Jsou zaměstnavatelé, kteří myslí dokonce i na rodiny svých podřízených a proto organizují i různé family days, které ocení především potomci zaměstnanců.

spolupráce

Možná namítnete, že si akce tohoto typu necháte ochotně zajít, protože s kolegy trávíte i tak poněkud mnoho času. Je to tristní, ale je to více času, než který trávíte aktivně s rodinou. Právě z tohoto důvodu je vhodné, když se zaměstnavatel rozhodne pořádat akce pro celé rodiny. Takové nabídce je jen obtížné odolat.
Co se týče kolektivu, firemní akce jsou rozhodně velmi žádoucí. Kamarádské vztahy se mění na přátelské, ostří rozbrojů se otupí a prohlubuje se loajalita s ostatními kolegy i zaměstnavatelem. Co se ovšem rozhodně nehodí je například využít těchto akcí k tomu, abyste si se zaměstnavatelem cokoli vyříkávali z očí do očí. I když to tak nevypadá, tady rozhodně není to pravé místo, a proto takový rozhovor nechte, až se vrátíte do zaměstnání.