Ekonomika · 24.1.2020

Ekonomie, nebo ekonomika?

Nebavilo Vás vysedávat ve škole a učit se nazpaměť složitě definice? Nás také ne. Pojďte si s námi projít základní pojmy stručně a jasně.

První problematikou, která se musí v první řadě osvětlit je terminologie. I vzdělaní lidé si občas spletou dvě velmi podobná slovíčka, a proto si v nich pojďme hned od začátku udělat jasno! Slovo ekonomie označuje vědní disciplínu, která se zabývá ekonomikou. S tímto slovíčkem se tedy nejčastěji setkáme ve škole, či v jiné vzdělávací instituci. Velmi pravděpodobně také bychom pod tímto heslem mohli hledat knihy v knihovně. Ekonomie se zabývá obecnými zákonitostmi ekonomických procesů. Popisuje ekonomické mechanismy sice abstraktně, přesto usnadňuje pochopit logiku reálných ekonomických jevů.
virtuální peníze

Ekonomii rozdělujeme na ekonomii normativní a pozitivní. Pozitivní ekonomie, hovoří o ekonomické realitě objektivně čili ji přijímá takovou, jaká je. Cílem tohoto druhu ekonomie je dané skutečnosti popisovat a případně hledat zákonitosti. Normativní ekonomie naproti tomu hraje aktivní roli. Zjišťuje ekonomické skutečnosti, ale následně je hodnotí. Díky tomu je možné konstruovat představy o dokonalejším ekonomickém systému.

Dále dělíme ekonomii na mikroekonomii a makroekonomii. Tyto dva názvy pravděpodobně hovoří jasně. Mikroekonomie se zabývá něčím menším, a tedy ekonomickými subjekty a jejich chováním. Těmito subjekty jsou například jednotlivci, domácnosti, ale i firmy. Naproti tomu makroekonomie má mnohem obecnější cíle. Zabývá se zabývá hospodářstvím jako celkem. Zkoumá například inflace, daň, nezaměstnanost a další ekonomické ukazatele.
teorie na tabuli

Použijeme-li pojem ekonomika, shrneme tím celé hospodaření určitého subjektu. Nejčastěji se o ekonomice hovoří ve spojitosti s ekonomikou státu.

Věříme, že máte již v těchto dvou pojmech jasno a že jste se o nich dozvěděli i něco nového.